Pagsusuri ng Prism Sound Callia

Ang pagsusuri sa Prism Sound Callia: ang pagpapabor sa pagsusuri kaysa sa emosyon ay mabuti at maganda sa mundo ng pro audio, ngunit higit pa ang hinihiling namin mula sa DAC/headphone amp na ito...